לכל היותר

חיפושים הקשורים ל לכל היותר: לכל הפחות, לפחות
תרגומים

לכל היותר

tout au plus