לימד סנגוריה

תרגומים

לימד סנגוריה

justifier, défendre