לימד סנגוריה

תרגומים

לימד סנגוריה

défendre, justifier