לימד זכות

תרגומים

לימד זכות

défendre, plaider en faveur de