לחץ על ההדק

תרגומים

לחץ על ההדק

appuyer sur la gâchette