לחץ על הבלמים

תרגומים

לחץ על הבלמים

appuyer sur les freins