לחלופין

תרגומים

לחלופין

(laxaluˈfin)
adverb צורה לא-תקנית: לְחִלוּפִין
מציאת סיסמה דרך הדואר האלקטרוני או לחלופין שם משתמש ניתן לשלוח מכתב או לחלופין להזמין בטלפון.