לחינם

תרגומים

לחינם

(lexiˈnam)
adverb
עמותות חברתיות מתחרות זו בזו לחינם. לא לחינם הלך הזרזיר אצל העורב.