לחיים

תרגומים

לחיים

(lexaˈjim)
interjection
ברכה גמרנו את הפרויקט ושתינו לחיים.