לולא

תרגומים

לולא

(luˈle)
conjunction
לולא עזרתכם לא הייתי מגיע עד כאן. טענה שהיה טוב לולא הייתה נשמעה בבית המשפט.