להתראות

תרגומים

להתראות

(lehitʁaˈʔot)
interjection
להתראות בשבוע הבא.

להתראות

(lehitʁaˈʔot)
interjection
שלום ולהתראות
דפדפן מלא ?