להשתמע

תרגומים

להשתמע

(lehiʃtaˈmeʔa)
interjection
דפדפן מלא ?