להלן

תרגומים

להלן

(lehaˈlan)
adverb
הדברים יתבהרו לפי הדוגמות להלן.