להכעיס

תרגומים

להכעיס

(lehaxˈʔis)
adverb
להרגיעלפייס התנהלותו החופשית פוגעת במשפחתו, וכל מעשיו הם להכעיס.