לדידי

חיפושים הקשורים ל לדידי: טרחן
תרגומים

לדידי

(lediˈdi)
pronoun
literary לדידי, עמדתו של הדובר לעיל אינה נכונה.