לגמרי

תרגומים

לגמרי

(legamˈʁei)
adverb
ועכשיו למשהו אחר לגמרי.