לגבי

תרגומים

לגבי

(legaˈbei)
preposition
אין הערכות לגבי לוח הזמנים.