לבל

תרגומים

לבל

(leˈval)
adverb
literary לבל יאבד מן העולם