לאמור

תרגומים

לאמור

c'est-à-dire, ainsi, comme suit (leˈmoʁ)
adverb
1. יש לדחות את הבקשה כיוון שהוגשה לפני זמנה; לאמור, לפני הדיון הנזכר בבית משפט.
2. formal לפני ציטוט סעיף 9 לחוק ההתיישנות קובע לאמר:...