לאלתר

תרגומים

לאלתר

(leʔalˈtaʁ)
adverb
הנך נדרש לשלם את החוב לאלתר.