לאין

תרגומים

לאין

(leˈʔajin)
interrogative
literary לאין אתם הולכים?