לאחר ניכוי מס

תרגומים

לאחר ניכוי מס

déduction faite des impôts