כתבנות

תרגומים

כתבנות

(katvaˈnut)
noun feminine
קורס כתבנות וקלדנות