כרתי ופלתי

תרגומים

כרתי ופלתי

plèbe, populace, pègre