כרתי ופלתי

תרגומים

כרתי ופלתי

pègre, plèbe, populace