כרע תחת העול

תרגומים

כרע תחת העול

succomber sous le joug