כרה בור לעצמו

תרגומים

כרה בור לעצמו

creuser sa propre tombe