כפיפות

תרגומים

כפיפות

(kfiˈfut)
noun feminine
זיקה חוזה העבודה מסדיר יחסי שליטה וכפיפות ביחסי העבודה.