כפי

תרגומים

כפי

(ˈkfi)
preposition
פרסמנו את הדוח כפי שהודענו בתחילת החודש.
קבל את עצמך כפי שאתה. אני מלמד את הדברים כפי שהם.
כפי הנראה, נגיע מחר.
אכול כפי יכולתך!