כפור

תרגומים

כפור

(ˈkfoʁ)
noun masculine
1. meteorology הכפור הזיק לגידולים החקלאיים.
2. spoken איזה כפור! אני פשוט קופאת!