כפוף לאימות

תרגומים

כפוף לאימות

sous réserve de confirmation