כעת

תרגומים

כעת

(kaˈʔet)
adverb
כעת ניתן לכבות את המחשב.