כנגד זה

תרגומים

כנגד זה

par contre, en revanche