כנגד זה

תרגומים

כנגד זה

en revanche, par contre