כן יהי רצון!

תרגומים

כן יהי רצון!

ainsi soit-il!