כמעט

תרגומים

כמעט

(kimˈʔat)
adverb
זכויות הידועים בציבור כמעט זהות לאלו של הנשואים.