כל כולו

תרגומים

כל כולו

tout entier, entièrement