כלל ועיקר

תרגומים

כלל ועיקר

absolument pas, pas du tout