כלו עיניו

תרגומים

כלו עיניו

désespérer, s'impatienter