כלול בהדרו

תרגומים

כלול בהדרו

excellent, parfait