כלאיים

תרגומים

כלאיים

(kilˈʔajim)
n_adj masculine dual
הכלאה כלאיים של אילן באילן או ירק בירק