ככל הידוע לי

תרגומים

ככל הידוע לי

pour autant que je sache