כיסח את פרצופו של-

תרגומים

כיסח את פרצופו של-

massacrer, défigurer, mettre la pâtée