כילה את כוחו

תרגומים

כילה את כוחו

épuiser ses forces