כיוון ש-

תרגומים

כיוון ש-

(keiˈvan ˈʃe-)
adverb
grammar התקבל לעבודה כיוון שעמד בדרישות התפקיד.