כיוון את הרגע

תרגומים

כיוון את הרגע

choisir le moment propice