כיבד בנוכחותו

תרגומים

כיבד בנוכחותו

honorer de sa présence