כי

תרגומים

כי

(ˈki)
conjunction
1. grammar סיבה חייבים לו תודה כי בזכותו הקבוצה גדלה. אני לא יוצא מהבית כי אני חולה.
2. grammar קישור המנהל מסר כי הידיעות שקריות. נציין כי המידע מבוסס על מחקרים.
3. grammar אחרי משפט שלילה לא אחרי הגשם כי אם באמצע הקיץ לא בינואר כי אם באפריל
4. grammar literal תנאי/זמן כי תבואו אל הארץ ונטעתם.
5. grammar literal להשוואה כי האדם עץ השדה. (דברים כ, יט)