כחץ מקשת

תרגומים

כחץ מקשת

rapidement, à toute allure