כחץ מקשת

תרגומים

כחץ מקשת

à toute allure, rapidement