כופף את היד של-

תרגומים

כופף את היד של-

forcer, obliger, contraindre