כולם כאחד

תרגומים

כולם כאחד

ensemble, à l'unanimité