כולם כאחד

תרגומים

כולם כאחד

à l'unanimité, ensemble