כוחו יפה

תרגומים

כוחו יפה

réglementaire, valable, valide