כה אחיה!

תרגומים

כה אחיה!

je le jure sur ma vie!